Læreplan

Skolen følger Læreplan for montessoriskolen, fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår som er utarbeidet av Norsk Montessoriforbunds Faglig råd. Planen er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Den omfatter alle kompetansemålene og de sammen grunnleggende ferdighetene som Kunnskapsløftet 2006, i tillegg til montessoriøvelser og -aktiviteter.

Montessorilæreplanen starter med Generell del som er videreført fra Læreplanen 1997 til Kunnskapsløftet 2006. Deretter følger pedagogiske kapitler som forklarer hvordan montessoriundevisningen skal foregå. Tilslutt beskrivelse av fagene og kompetansemålene.

Læreplanen kan kjøpes fra Norsk Montessoriforbund.

Det er stengt for kommentarer.