Montessoripedagogen

På montessoriskoler er det elevene som er den aktive parten som skal stimuleres til å skaffe egen kunnskap for å kunne løse ulike problemstillinger. Et konkret mål er også at elevene skal bruke hverandre som ressurspersoner. Barns utvikling, både faglig og sosialt, skjer sammen med andre barn. Pedagogen har en viktig rolle i å være link mellom elevene og materiellet i grupperommet. Han/hun skal inspirere elevene og vekke interesse for alle de ulike emnene de skal gjennom. Pedagogen skal fortelle akkurat så mye som trengs om et tema, for å vekke nysgjerrigheten slik at elevene selv får lyst til å forske videre.

Pedagogen oberverer elevene i sitt arbeid og merker seg elevenes konsentrasjon og hvilke typer arbeid som blir valgt. Samtidig er det viktig å følge elevenes utvikling slik at de får presentert nytt materiell/oppgaver på det rette tidspunktet. På skolen må pedagogen rette feil for å hjelpe elevene videre, men det gjøres på en så skånsom måte som mulig. Å få kontrollert sine resultater, eller høre at det man har gjort er nesten riktig, er mer stimulerende enn å få kritikk. Det er likevel viktig å gi elevene tid slik at de selv får mestre oppgaven. Det gjelder å få elevene til å forstå at de arbeider for sin egen skyld og ikke for å tilfredstille de voksne.

«Montessoripedagogen leter etter det som finnes hos barnet,
men som ennå ikke har åpenbart seg.»

Det er stengt for kommentarer.