Hva er montessoripedagogikk?

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessoris egne iakttagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv. I sine observasjoner la hun merke til hva barna var interessert i, hva de likte å gjøre og hvordan de løste de ulike problemstillingene som dukket opp. Hun så at barn har en indre drivkraft mot å utforske og lære – og at alle barn søker mot å bli selvstendige. Hun så at barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg når forholdene er lagt tilrette og de får holde på med noe som interesserer dem.

Grunnprinsippene i montessoripedagogikken er:
-trygghet, delaktighet og oppmuntring til selvstendighet
-et nøye forberedt miljø i barnehagen og på skolen
-materiellet som stimulerer sansene og som er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på
-læreren som veileder og inspirator
-individualisering, frihet under ansvar og uforstyrrede arbeidssykluser

«Hjelp til å hjelpe meg selv»

Det er stengt for kommentarer.