Historikk

Styringsgruppe for en montessoriskole i Bærum dannes av fire foreldre, hvorav en er montessoripedagog.

26. juni 1993
Søknad om godkjenning som privat grunnskole etter privatskoleloven sendes fra styringsgruppen til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

5. oktober 1993
Stiftelsen Bærum Montessoriskole stiftes formelt av fire foreldre. Det første styret velges.

6. oktober 1993
Det første foreldremøtet ble avholdt på Stabekk Montessoriførskole i Skogveien.

27. januar 1994
Hovedutvalget for undervisning i Bærum kommune anbefaler godkjenning av søknaden.

19. mai 1994
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, under Gudmund Hernes (ap), foretar en ny tolkning av privatskoleloven og anser ikke montessoripedagogikken som et faglig-pedagogisk alternativ. Departementet vil derfor ikke realitetsbehandle søknaden fra Bærum.

14. juni 1994
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget er uenig i departementets syn. Komiteen ber departementet om å godkjenne etablering av tilsvarende skoler. Til tross for dette, vil departementet ikke behandle søknaden fra Bærum.

21. juni 1994
Stiftelsen Bærum Montessoriskole ber departementet om å realitetsbehandle søknaden med henvisning til komiteens uttalelse.

25. oktober 1994
Stortinget vedtar at montessoriskoler skal godkjennes som privatskoler og få statsstøtte.

8. desember 1994
Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus tilrår godkjenning av søknaden.

3. april 1995
Søknaden fra Bærum Montessoriskole blir godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

19. august 1996
BMS starter med de ni første skoleelevene i 1. klasse. Skolen hadde to lærere.

20. juni 2004
De første 7. trinns elever gikk ut fra BMS.

1. april 2014
Utdanningsdirektoratets godkjenning av start av ungdomsskole samt utvidelse til 200 elever.

18. august 2014
De første 8. trinns elevene startet.

19. august 2015
Innvielse av midlertidig paviljong

Våre lokaler og omgivelser
Bærum Montessoriskole (BMS) holder til på Ballerud gård på Høvik.

Det er stengt for kommentarer.