Elevrådet

Elevrådet for skoleåret 2018/19 består av følgende elever

10. trinn: Eira og Maja

9. trinn: Dina og Nora HG

8. trinn: Thomas B og Annabel

7. trinn: Nora HT og Ask HN

6. trinn: Jonathan HM og Frida

5. trinn: Malin og Sofian

4. trinn: Aleksandar og Davina

3. trinn: Jahlil og Michael

Elevrådsleder: Eira

Det er stengt for kommentarer.