Personalet

Skole/administrasjon

Hanne Kristin Andersen
Daglig leder, Bedriftsøkonom.
Stephanie Chaigneau

Rektor, montessoripedagog, Bachelor i utviklingspsykologi, Organisasjonspsygologi og ledelse BI, Relasjonsterapaut.
Liv Bjørkgård 
Pedagogisk leder, montessoripedagog (6-12), montessorikurs 12-18 år, allmennlærer, mellomfag i idrett, utdanningsledelse 30 stp.
Kristin Slaattelid
Montessoripedagog (3-12), førskolelærer og spesialpedagogikk
Kathrine Myrum Sørsdal 
Administrativ koordinator, montessoripedagog (6-9), allmennlærer, 6-10 års pedagogikk og spesialpedagogikk
Elisabeth Jøndal Digranes
Skolesekretær

Undervisningspersonalet 2017/2018

Gruppe 1 (1.-3. trinn)
Kristin Slaattelid
- montessoripedagog (3-12), førskolelærer og spesialpedagogikk
Therese Smedbøl
- montessoripedagog (6-12)
Andrea Grønbech
- montessoripedagog  (6-12), allmennlærer
Monica Fauli
- montessoripedagog (3-9)
Marianne Bjørklund
- adjunkt – spesiallærer
Kari Rommetveit
- cand.mag. kunst og håndverksfag, kunsthistorie
Fabio Esteves
-
master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
-Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Cecilie Rønning
- faglærer i musikk, sangpedagog og operasanger
Marianne Høven
- assistent
Kathrina Bugge
- montessoripedagog 3-12 år

Gruppe 2 (4.-6. trinn)
Taran Nilssen
- adjunkt
Anne Grønnes
- adjunkt med tilleggsutdanning, montessorikurs 12-18 år
Tonje Wilhelmsen
- montessoripedagog(6-12), bachelor i journalistikk, årsstudium i psykologi, årsstudium i tegnspråk, PPU
Marianne Bockfeldt
-montessoripedagog 6-12 år, adjunkt med tilleggsutdanning
Gøril Andersen
adjunkt med tilleggsutdanning, spesialpedagog, PPU
Ann Camilla Gunstad
- montessoripedagog (6-12), allmennlærer
Anne-Gina Nilsen
adjunkt med tilleggsutdanning
Renate Olsen
- assistent
Camilla Fure
- assistent
Mathias Grünfeldt
- assistent
Henrik Vintervoll
-assistent

Kari Rommetveit
- cand.mag. kunst og håndverksfag, kunsthistorie
Fabio Esteves
- master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
-Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Cecilie Rønning
- faglærer i musikk, sangpedagog og operasanger

Gruppe 3 (7. til 10. trinn)
Lars Sandåker
– lektor i historie og fransk, montessorikurs 12-18 år, montessoripedagog (6-12)
Kathrine Krüger
- adjunkt med tilleggsutdanning, engelsk og  tysk. Norsk under utdanning
Lars Sund
- lektor
Torild Moe
allmennlærer 5-10 trinn, fordypning i mattematikk
Liv Bjørkgård 
- pedagogisk leder, montessoripedagog (6-12), montessorikurs 12-18 år, allmennlærer, mellomfag i idrett, utdanningsledelse 30 stp.
Sondre Strømsheim
- adjunkt, spesiallærer/assistent
Tom Cappelen
- spesiallærer
Fabio Esteves
- master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
-
Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Cecilie Rønning
- faglærer i musikk, sangpedagog og operasanger

SFO
Camilla Fure, leder
Henrik Vintervoll, assistent
Per Ludvig Gundersen, assistent
Mathias Grünfeldt, assistent 

Permisjon
Caroline Kruse-Jensen

-lektor med tilleggsutdanning, matte , naturfag, montessoristudier (6-12)

Det er stengt for kommentarer.