Personalet

Skoleledelsen/administrasjonen

Lena Sjöholm
Rektor, montessoripedagog (6-12), allmennlærer, spesialpedagog, rektorutdanningen
Liv Bjørkgård 
Pedagogisk leder, montessoripedagog (6-12), montessorikurs 12-18 år, allmennlærer, mellomfag i idrett, utdanningsledelse 30 stp.
Kristin Slaattelid
Montessoripedagog (3-12), førskolelærer og spesialpedagogikk
Kathrine Myrum Sørsdal 
Administrativ koordinator, montessoripedagog (6-9), allmennlærer, 6-10 års pedagogikk og spesialpedagogikk
Elisabeth Jøndal Digranes
Skolesekretær

Undervisningspersonalet 2016/2017

Gruppe 1 (1.-3. trinn)
Kristin Slaattelid
- montessoripedagog (3-12), førskolelærer og spesialpedagogikk
Therese Smedbøl
- montessoripedagog (6-12)
Tonje Wilhelmsen
- montessoristudier (6-12), bachelor i journalistikk, årsstudium i psykologi, årsstudium i tegnspråk, PPU
Mariann Waltner
- montessoripedagog (3-6), allmennlærer, pedagogikk,  montessoristudier (6-12)
Andrea Grønbech
- montessoripedagog  (6-12), allmennlærer
Inga Lisa Hessel
-master i pedagogikk
Monica Fauli
- montessoripedagog (3-9)
Birthe Finstad Bruvik
- montessoripedagog (6-12), allmennlærer
Anette Lilletvedt
- adjunkt med tilleggsutdanning
Karianne Mortensen
- montessoripedagog (6-12), montessorikurs 12-18 år, lektor i realfag, mellomfag friluftsliv, bachelor i husdyrfag
Kari Rommetveit
- cand.mag. kunst og håndverksfag, kunsthistorie
Fabio Esteves
-
master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
-Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Cecilie Rønning
- faglærer i musikk, sangpedagog og operasanger
Lisa Edelman Sæther
- assistent

Gruppe 2 (4.-6. trinn)
Marit Sørli
- montessoristudier (6-12), allmennlærer
Jørgen Skontorp
- allmennlærer (5. – 10.)
Liv Bjørkgård
- montessoripedagog (6-12), montessorikurs 12-18 år, allmennlærer, mellomfag i idrett, utdanningsledelse 30 stp.
Andrea Grønbech
- montessoripedagog  (6-12), allmennlærer
Taran Nilssen
- adjunkt
Elisabeth Rydland
- allmennlærer
Ann Camilla Gunstad
- montessoripedagog (6-12)
Marianne Høven
- jobber som spesiallærer
Renate Olsen
- terapeut/veileder
Karianne Mortensen
- montessoripedagog (3-12), montessorikurs 12-18 år, lektor i realfag, mellomfag friluftsliv, bachelor i husdyrfag
Selva Sinnathamby
- master i naturfag
Kari Rommetveit
- cand.mag. kunst og håndverksfag, kunsthistorie
Fabio Esteves
- master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
-Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Cecilie Rønning
- faglærer i musikk, sangpedagog og operasanger
Hanna Hiim Sindre
- assistent
Awo Awil
- assistent

Gruppe 3 (7. til 10. trinn)
Lars Sandåker
– lektor i historie og fransk, montessorikurs 12-18 år, montessoripedagog (6-12)
Kathrine Krüger
- adjunkt med tilleggsutdanning, norsk, engelsk, tysk
Caroline Kruse-Jensen
-lektor med tilleggsutdanning, matte , naturfag, montessoristudier (6-12)
Karianne Mortensen
- montessoripedagog (3-12), montessorikurs 12-18 år, lektor i realfag, mellomfag friluftsliv, bachelor i husdyrfag
Sondre Strømsheim
- spesiallærer/assistent
Selva Sinnathamby
- master i naturfag
Fabio Esteves
- master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
-
Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Cecilie Rønning
- faglærer i musikk, sangpedagog og operasanger

SFO
Lisa Edelman Saæther, leder
Awo Awil, assistent
Per Ludvig Gundersen, assistent
Hanna Hiim Sindre, assistent 

 

Det er stengt for kommentarer.