Personalet

Skole/administrasjon

Hanne Kristin Andersen
Daglig leder, Bedriftsøkonom.
Stephanie Chaigneau

Rektor, montessoripedagog, Bachelor i utviklingspsykologi, Organisasjonspsykologi og ledelse BI, Relasjonsterapaut.
Grethe Marie Ryum 
Rektor for ungdomsskolen, montessoripedagog 3-12 år, lærerutdanning med spesialisering i matematikk for ungdomsskolen, master i utdanningsledelse.
Kristin Slaattelid
Montessoripedagog 3-12 år, førskolelærer og spesialpedagogikk
Kathrine Myrum Sørsdal 
Administrativ koordinator, montessoripedagog 6-9 år, allmennlærer, 6-10 års pedagogikk og spesialpedagogikk
Elisabeth Jøndal Digranes
Skolesekretær

Undervisningspersonalet 2018/2019

Gruppe 1 (1.-3. trinn)
Kristin Slaattelid
- montessoripedagog 3-12 år, førskolelærer og spesialpedagogikk
Therese Smedbøl
- montessoripedagog 6-12 år
Andrea Grønbech
- montessoripedagog 6-12 år, allmennlærer
Monica Fauli
- montessoripedagog 3-9 år
Marianne Bjørklund
- adjunkt, spesiallærer
Kari Rommetveit
- cand.mag. kunst og håndverksfag, kunsthistorie
Fabio Esteves
-
master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
- Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Marianne Høven
- assistent
Kathrina Bugge
- montessoripedagog 3-12 år

Gruppe 2 (4.-6. trinn)
Taran Nilssen
- adjunkt, under utdannelse som montessoripedagog
Anne Grønnes
- adjunkt med tilleggsutdanning, montessorikurs 12-18 år
Tonje Wilhelmsen
- montessoripedagog 6-12 år, bachelor i journalistikk, årsstudium i psykologi, årsstudium i tegnspråk, PPU
Marianne Bockfeldt
- montessoripedagog 6-12 år, adjunkt med tilleggsutdanning
Gøril Andersen
- adjunkt med tilleggsutdanning, spesialpedagog, PPU
Ann Camilla Gunstad
- allmennlærer, montessoripedagog 6-12 år
Anne-Gina Nilsen
- adjunkt med tilleggsutdanning
Katherine Nerdrum
- assistent, montessoripedagog
Kari Rommetveit
- cand.mag. kunst og håndverksfag, kunsthistorie
Fabio Esteves
- master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
- Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Elisabeth Rydland
- spesiallærer
Alexander Østby
- assistent

Gruppe 3 (7. til 10. trinn)
Lars Sandåker
– lektor i historie og fransk, montessorikurs 12-18 år, montessoripedagog 6-12 år
Kathrine Krüger
- adjunkt med tilleggsutdanning, engelsk og  tysk. Norsk under utdanning
Lars Sund
- lektor, montessorikurs 12-18 år
Torild Moe
- allmennlærer 5-10 trinn, fordypning i mattematikk
Sondre Strømsheim
- adjunkt
Tom Cappelen
- lærer
Fabio Esteves
- master, faglærer gym og svømming
Sunniva Krafft
- Statens kunstakademi, PPU, faglærer sløyd
Hege Stene
- adjunkt
Elisabeth Rydland
- spesiallærer
Gøril Andersen
- adjunkt med tilleggsutdanning, spesialpedagog, PPU
Anne-Gina Nilsen
- adjunkt med tilleggsutdanning

SFO
Alexander Østby, leder
Per Ludvig Gundersen, assistent
Fredrik Holand, assistent 

Det er stengt for kommentarer.