Styret

Styremedlemmer
Oskar Orstadius, leder
Nikolai Wishman, nestleder
Esben Oust Heiberg, styremedlem
Grethe Marie Nysveen, styremedlem
Heidi Setsaas, foreldrerepresentant
Selvakumaran Sinnathamby, undervisningspersonalets representant

Øvrige representanter
Kathrine M. Sørsdal, øvrige ansatte
Elevrådet

Vara
Henrik Asheim, 1. vararepresentant
Hanne K. Andersen, 2. vararepresentant
Xu Zhao, vara foreldrerepresentant
Lars Sandåker, vara undervisningspersonalets representant

Ledelsen
Lena Sjöholm, rektor
Liv Bjørkgård, pedagogisk leder

Observatør
Jørn Strømholm, kommunens representant

Det er stengt for kommentarer.