SFO

Åpningstid

Skolefritidsordningen (SFO) er åpen fra kl. 14.45 -17.00 mandag til torsdag. På fredag begynner SFO kl. 12.45.

Det er ca. 50 elever som er påmeldt SFO fra 1.-4. årstrinn.

Ferie-SFO

Vi har åpent i høstferien, vinterferien og 1 uke før skolestart i august, samt en uke etter skoleslutt i juni.
Åpningstider for ferie-SFO er kl. 08.00-16.00

Betaling

Full SFO, 5 dager per uke, koster kr. 1 547,- per måned.

Del SFO, 3 dager per uke, koster kr. 1 031,- per måned.

Dag SFO kr 210,- per dag.

Ferie-SFO betales separat.

Påmelding

Påmelding til SFO skjer på eget skjema til skolesekretæren.

Aktiviteter

Elevene på SFO blir delt i temagrupper, med en ansvarlig voksen i hver gruppe.

Elevene kan velge aktiviteter som skolekjøkken, inneaktiviteter som spill, lek og kunst og håndverksaktiviteter. Vi ønsker også at en gruppe skal være ute, hvor de kan drive ballspill, bordtennis, bruke uteapparater eller bare leke.

 

 

Det er stengt for kommentarer.