Om Bærum Montessoriskole


Formål

Bærum Montessoriskole er en allmennyttig privat stiftelse hvis formål er å drive faglig-pedagogisk alternativ grunnskole, herunder å formidle og utvikle et landsdekkende skoletilbud av høy pedagogisk standard basert på Maria Montessoris læringsprinsipper. (jfr. Vedtekter § 3)

Virksomhetsidé

Bærum Montessoriskole skal være en pedagogisk alternativ grunnskole, og har som mål å utvikle og formidle et skoletilbud av høy pedagogisk standard basert på Maria Montessoris læringsprinsipper.

Visjon

Alltid mer å lære!

Skolen skal gi elevene verdier og opplevelser som de vil bringe med seg gjennom hele livet.
Eleven skal gjenkjennes på høy faglig og sosial kompetanse, og ved at de tar ansvar for utviklingen av den verden vi lever i.

Verdier

Læreglede

Elevens indre motivasjon og entusiasme ivaretas og stimuleres for å skape varig læreglede.

Individuell læring

Elev og ansatt gis mulighet til å utvikle sine evner og unike personlighet i samspill med andre.

Universell ansvarlighet

Elevene tilegner en universell ansvarlighet preget av kunnskap om forskjeller og likheter, og utvikler seg til aksepterende, tolererende og inkluderende verdensborgere.

Fleksibilitet

Skolen ønsker å utvikle seg i samspill med elever, ansatte og foreldre innenfor de rammebetingelsene skolen har.

Det er stengt for kommentarer.