Samarbeid hjem-skole

Foreldre/foresatte er svært viktig for elevenes læring i skolen. Elever som får hjelp og støtte i hjemmet har større muligheter for å lykkes. Men det som er pedagogisk riktig i skolesammenheng, er ikke nødvendigvis riktig hjemme. Montessorimiljøet er utviklet for å være en hjelp til livets utfoldelse.

Montessoripedagogikken er en internasjonal og velutprøvd pedagogisk metode. Men enhver skole er under påvirkning av mange ulike faktorer som skolens alder, pedagogenes erfaringer, årets gruppe og økonomiske betingelser.

Det er svært viktig for montessoriskoler å ha en åpen og tett dialog med foreldrene/foresatte. Skolen må derfor legge tilrette for ulike møteplasser. Både skolen og foreldre/foresatte har forpliktelser og forventninger i forhold til hverandre og det samarbeid som begge parter ønsker.

Det er stengt for kommentarer.