Ledige skoleplasser

Inntak av elever for skoleåret 2018/19
Styret ved Bærum Montessoriskole har besluttet å ta inn 20 elever på 1. trinn og 15 elever på 8. trinn.
Det tas inn søsken til elever på øvrige trinn.

Det er stengt for kommentarer.