Aktiviteter

Grupperommet er bergenset og beskyttet. Miljøet utenfor grupperommet er derimot ubegrenset. Grupperommet skal bidra med de redskapene som elevene trenger for å organisere kunnskap og tolke det ytre miljøet. Grupperommet er også et laboratorium der elevene kan bearbeide det som finnes ute i verden.

BMS benytter aktiviteter og utflukter utenfor grupperommet til å gi elevene erfaringer fra «det virkelige liv».

Det er også viktig å invitere mennesker med kompetanse innen ulike områder til å komme på skolebesøk for å vise eller fortelle fra sitt fagområde.

Det er stengt for kommentarer.