Undervisningen

Arbeidsøktene

En montessori arbeidsøkt varer i tre timer. Denne starter kl. 08.30 og varer til kl. 11.30. Deretter spiser elevene inne i en halv time, før de går over i en times utetid. Den siste økten varer to timer.

Denne måten å organisere arbeidagen på gir elevene mulighet til dyp konsentrasjon og mulighet til å fordype seg i et tema over lengre tid uten å bli avbrutt.

I løpet av en skoleuke får elevene 23 rene undervisningstimer. Et skoleløpet fra 1.-7. trinn vil gi elevene på BMS over 6100 undervisningstimer.

Det forberedte miljø

Det forberedte miljøet er sentralt i montessoripedagogikken, og vi legger spesielt vekt på
å skape et miljø som er tilpasset de unike behovene for de enkelte alderstrinn
å skape harmoniske og fredelige omgivelser som støtter vekst og utvikling
å tilby aktiviteter som er konstruktive og positive
å tilby aktiviteter som trekker elevene inn i positive sosiale relasjoner
å skape en struktur som fremmer konsentrasjon og trygghet.

Grupperommet er tilrettelagt og inndelt i fagområder.

Montessorimateriellet

Maria Montessori utviklet et unikt læremateriell for å hjelpe elevene i sin læringsprosess. Montessoriskoler over hele verden bruke mye av det samme materiellet.

Materiellet som brukes i montessoriskolene skal gi elevene en konkret opplevelse. Mye av det kan kjøpes, men det er også mye av materiellet som blir laget av pedagogene. Det skal hjelpe elevene i deres utvikling. Maria Montessori sa at «materiellet har ingen verdi av betydning hvis det ikke lokker barnet til kreativt arbeid».

Aritmetikk- og geometrimateriellet regnes som kanskje det mest unike av montessoripedagogikkens materiell. Det er vakkert, attraktivt og i sin enkelhet ekstremt intelligent sammensatt. Materiellet har fargekoder som går igjen hele veien. Det meste er også selvkorrigerende. Det gir elevene den tilfredsstillelsen som ligger i selv å kunne se at de lykkes med å løse en oppgave.

Det er stengt for kommentarer.