Skoleplass

Søknadsfristen for skoleplass til barneskolen og ungdomsskolen fra høsten er 1. november året før (samme som for offentlig skole).

Vi kan sette opp elever på venteliste, og disse vil bli kontaktet når det blir ledig plass. Se inntaksreglement.

Det er stengt for kommentarer.